Włazy strychowe

WS POLAR

Energooszczędny właz strychowy o współczynniku przenikania ciepła klapy 0,36 W/m2*K z podwójną uszczelką.

Włazy strychowe

WS MAXI

Energooszczędny właz strychowy o współczynniku przenikania ciepła klapy 0,7 W/m2*K z podwójną uszczelką.

Włazy strychowe

WS TERMO

Energooszczędny właz strychowy o współczynniku przenikania ciepła klapy 1,22 W/m2*K z pojedynczą uszczelką.

Włazy strychowe

WS EXTRA

Energooszczędny właz strychowy o współczynniku przenikania ciepła klapy 0,85 W/m2*K z pojedynczą uszczelką.